Понуда „Interrail“

Поволни понуди за патување по Европа се:

Balkan Flexipass

               

 

 

 

Понудата Interrail важи за: Австрија, Белгија Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Чешка Данска, Финска, Франција, Македонија, Германија, Велика Британија, Грција*, Унгарија, Ирска**, Италија*, Луксембург, Црна Гора, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Романија, Србија, Словачка,  Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарија, Турција.

 

*Оваа понуда важи и за бродска компанија Attica Group и Minoan Lines во поморски сообраќај помеѓу Грција и Италија.

** Република Ирска и Северна Ирска

 

Понудата Interrail Global Pass важи за патувања за следни временски периоди:

15 и 22 дена за 1 месец

и како Flexi pass за следните временски периоди: 5 дена во рок од 15 дена,7 дена во рок од 1 месец, 10 дена во рок од 1 месец, 15 дена во рок од 1 месец

 

Понудата Interrail One Countrѕ  Pass сважи за следните временски периоди:

 3 дена во рамки од 1 месец, 4 дена во рамки од 1 месец, 6 дена во рамки од 1 месец, 8 дена во рамки од 1 месец.

Цената на билетот  Interrail покрај временскиот период поминат во воз се одредува и врз основ на возраста на патникот.

  • Деца до вклучени 11 години возраст;
  • Млади до вклучени 27 години возраст;
  • Возрасни до 60 години возраст;
  • Пензионери над 60 годишна возраст.

 

Популарна цена за млади лица до 27 години старост со  Interrail Global Pass е 7 дена во воз со рок на важење на билетот од 1 месец во износ од 253 евра или 15.661,00 денари.

Останатите цени може да се видат на страната:   

https://www.interrail.eu