Специјални понуди

Поволни понуди за патување по Европа се:

Balkan Flexipass

                                 Понуда Interrail

 

Понудата Interrail важи за:

 1. Австрија                          11. Германија                                  21. Полска
 2. Белгија                            12. Велика Британија                   22. Португалија
 3. Босна и Херцеговина   13. Грција*                                        23. Романијa
 4.  Бугарија                        14. Унгарија                                      24. Србија
 5. Хрватска                        15. Ирска**                                        25. Словачка
 6. Република Чешка         16. Италија*                                      26. Словенија
 7. Данска                            17. Луксембург                                 27. Шпанија
 8. Финска                           18. Црна Гора                                   28. Шведска
 9. Франција                       19. Холандија                                   29. Швајцарија
 10. Македонија                  20. Норвешка                                   30. Турција

 

 

*Оваа понуда важи и за бродска компанија Attica Group и Minoan Lines во поморски сообраќај помеѓу Грција и Италија.

** Република Ирска и Северна Ирска.

Од 01.06.2017 година патниците кои поседуваат Interrail возен билет може да користат попуст од:

10% во Хостел „Шанти“, Скопје, Македонија,  shantihostel.com.mk

 • 10% во Хотел „Тимс апартментс“, Скопје, Македонија, www.tims.com.mk
 • 60% во Музејот на Македонската борба за државност и самостајност, Скопје, Македонија   mmb.org.mk

За дополнителни бенефити од другите Европски држави посетете ја web:www.eurailgroup.org

Понудата Interrail Global Pass важи за патувања за следни временски периоди:

15 и 22 дена за 1 месец

и како Flexi pass за следните временски периоди:

-5 дена во рок од 15 дена

-7 дена во рок од 1 месец

-10 дена во рок од 1 месец

-15 дена во рок од 1 месец

Понудата Interrail One Countrѕ  Pass сважи за следните временски периоди:

-3 дена во рамки од 1 месец

-4 дена во рамки од 1 месец

-6 дена во рамки од 1 месец

-8 дена во рамки од 1 месец

 

Цената на билетот Interrail покрај временскиот период поминат во воз се одредува и врз основ на возраста на патникот.

-Деца до вклучени 11 години возраст;

-Млади до вклучени27 години возраст;

-Возрасни до 60 години возраст;

-Пензионери над 60 годишна возраст.

Цени за Interrail понуда кои важат од 01.01.2017 год. до 31.12.2017 год.

Ponuda Interrail Global Pass (regularni ceni) 2017 godina
1 klasa 2 klasa
Vozrasni Deca Mladi Seniori Vozrasni Deca Mladi Seniori
5 dena vo 15 dena (Flexi) € 355,00 € 0,00 € 284,00 € 319,00 € 267,00 € 0,00 € 206,00 € 240,00
7dena vo 1 mesec (Flexi) € 422,00 € 0,00 € 337,00 € 379,00 € 318,00 € 0,00 € 253,00 € 287,00
10 dena vo 1 mesec (Flexi) € 505,00 € 0,00 € 404,00 € 454,00 € 378,00 € 0,00 € 301,00 € 341,00
15dena vo 1 mesec (Flexi) € 621,00 € 0,00 € 497,00 € 559,00 € 468,00 € 0,00 € 372,00 € 421,00
15 dena kontinuirano € 558,00 € 0,00 € 446,00 € 503,00 € 418,00 € 0,00 € 348,00 € 377,00
22 dena kontinuirano € 652,00 € 0,00 € 522,00 € 588,00 € 489,00 € 0,00 € 385,00 € 441,00
1 mesec kontinuirano € 844,00 € 0,00 € 676,00 € 761,00 € 632,00 € 0,00 € 493,00 € 570,00
Ponuda Interrail One Country Pass (regularni ceni) 2017 godina
1 klasa 2 klasa
NIVO 1 Vozrasni Deca Mladi Seniori Vozrasni Deca Mladi Seniori zemji vo koi se upotrebuva:
3 dena vo 1 mesec (Flexi) € 272,00 € 0,00 € 218,00 € 245,00 € 205,00 € 0,00 € 159,00 € 185,00 Francija, Germanija, Velika Britanija
4 dena vo 1 mesec (Flexi) € 300,00 € 0,00 € 240,00 € 270,00 € 225,00 € 0,00 € 169,00 € 203,00
6 dena vo 1 mesec (Flexi) € 382,00 € 0,00 € 306,00 € 344,00 € 286,00 € 0,00 € 214,00 € 258,00
8 dena vo 1 mesec (Flexi) € 422,00 € 0,00 € 338,00 € 380,00 € 316,00 € 0,00 € 239,00 € 285,00
1 klasa 2 klasa
NIVO 2 Vozrasni Deca Mladi Seniori Vozrasni Deca Mladi Seniori zemji vo koi se upotrebuva:
3 dena vo 1 mesec (Flexi) € 234,00 € 0,00 € 187,00 € 210,00 € 175,00 € 0,00 € 135,00 € 158,00 Avstrija, Italija Plus¹, Norve{ka², [panija, [vedska
4 dena vo 1 mesec (Flexi) € 264,00 € 0,00 € 212,00 € 238,00 € 199,00 € 0,00 € 159,00 € 179,00
6 dena vo 1 mesec (Flexi) € 344,00 € 0,00 € 276,00 € 310,00 € 259,00 € 0,00 € 193,00 € 233,00
8 dena vo 1 mesec (Flexi) € 399,00 € 0,00 € 319,00 € 360,00 € 300,00 € 0,00 € 226,00 € 270,00
1 klasa 2 klasa
NIVO 3 Vozrasni Deca Mladi Seniori Vozrasni Deca Mladi Seniori zemji vo koi se upotrebuva:
3 dena vo 1 mesec (Flexi) € 159,00 € 0,00 € 127,00 € 143,00 € 119,00 € 0,00 € 90,00 € 107,00 Beneluks³, Danska, Finska, Grcija Plus¹, Irska (NIR & IE),  Italija,[vajcarija
4 dena vo 1 mesec (Flexi) € 200,00 € 0,00 € 161,00 € 180,00 € 150,00 € 0,00 € 111,00 € 135,00
6 dena vo 1 mesec (Flexi) € 267,00 € 0,00 € 214,00 € 240,00 € 201,00 € 0,00 € 145,00 € 181,00
8 dena vo 1 mesec (Flexi) € 323,00 € 0,00 € 258,00 € 291,00 € 241,00 € 0,00 € 181,00 € 217,00
1 klasa 2 klasa
NIVO 4 Vozrasni Deca Mladi Seniori Vozrasni Deca Mladi Seniori zemji vo koi se upotrebuva:
3 dena vo 1 mesec (Flexi) € 104,00 € 0,00 € 83,00 € 94,00 € 79,00 € 0,00 € 59,00 € 71,00 Bugarija,Hrvatska, ^e{ka, Grcija,Ungarija, Polska, Portugalija, Romanija, Slova~ka, Slovenija, Turcija
4 dena vo 1 mesec (Flexi) € 127,00 € 0,00 € 102,00 € 114,00 € 96,00 € 0,00 € 71,00 € 87,00
6 dena vo 1 mesec (Flexi) € 169,00 € 0,00 € 136,00 € 152,00 € 126,00 € 0,00 € 96,00 € 114,00
8 dena vo 1 mesec (Flexi) € 198,00 € 0,00 € 159,00 € 179,00 € 149,00 € 0,00 € 110,00 € 134,00
1 klasa 2 klasa
NIVO 5 Vozrasni Deca Mladi Seniori Vozrasni Deca Mladi Seniori zemji vo koi se upotrebuva:
3 dena vo 1 mesec (Flexi) € 76,00 € 0,00 € 61,00 € 69,00 € 57,00 € 0,00 € 43,00 € 52,00 Makedonija, Srbija
4 dena vo 1 mesec (Flexi) € 104,00 € 0,00 € 83,00 € 94,00 € 79,00 € 0,00 € 59,00 € 71,00
6 dena vo 1 mesec (Flexi) € 143,00 € 0,00 € 114,00 € 129,00 € 107,00 € 0,00 € 83,00 € 97,00
8 dena vo 1 mesec (Flexi) € 171,00 € 0,00 € 137,00 € 154,00 € 127,00 € 0,00 € 94,00 € 115,00
1 klasa 2 klasa
Interrail Greek Islands Pass Vozrasni Deca Mladi Seniori Vozrasni Deca Mladi Seniori zemji vo koi se upotrebuva:
6 patuvawa vo 1 mesec (Flexi) € 206,00 € 0,00 € 180,00 € 185,00 € 174,00 € 0,00 € 153,00 € 157,00 U~estvuvaat Attica Group Italy-Greece & Greek Island Crossings
1  Attica feribot pome|u Grcija i Italija
2  (NSB) Norve{ka 1 klasa ne se prodava
3 Benelux: Belgija, Holandija, Luksemburg
Ponuda Interrail Global Pass (promotivni ceni -15%)
1 klasa 2 klasa
Vozrasni Deca Mladi Seniori Vozrasni Deca Mladi Seniori
5 dena vo 15 dena (Flexi) € 302,00 € 0,00 € 241,00 € 271,00 € 227,00 € 0,00 € 175,00 € 204,00
7dena vo 1 mesec (Flexi) € 359,00 € 0,00 € 286,00 € 322,00 € 270,00 € 0,00 € 215,00 € 244,00
10 dena vo 1 mesec (Flexi ) € 429,00 € 0,00 € 343,00 € 386,00 € 321,00 € 0,00 € 256,00 € 290,00
15dena vo 1 mesec (Flexi) € 528,00 € 0,00 € 422,00 € 475,00 € 398,00 € 0,00 € 316,00 € 358,00
15 dena kontinuirano € 474,00 € 0,00 € 379,00 € 428,00 € 355,00 € 0,00 € 296,00 € 320,00
22 dena kontinuirano € 554,00 € 0,00 € 444,00 € 500,00 € 416,00 € 0,00 € 327,00 € 375,00
1 mesec kontinuirano € 717,00 € 0,00 € 575,00 € 647,00 € 537,00 € 0,00 € 419,00 € 485,00
Ponuda One Country Pass Offer  (promotivni ceni -15%)
1 klasa 2 klasa
NIVO 1 Vozrasni Deca Mladi Seniori Vozrasni Deca Mladi Seniori zemji vo koi se upotrebuva:
3 dena vo 1 mesec (Flexi) € 231,00 € 0,00 € 185,00 € 208,00 € 174,00 € 0,00 € 135,00 € 157,00 Francija, Germanija, Velika Britanija
4 dena vo 1 mesec (Flexi) € 255,00 € 0,00 € 204,00 € 230,00 € 191,00 € 0,00 € 144,00 € 173,00
6 dena vo 1 mesec (Flexi) € 325,00 € 0,00 € 260,00 € 292,00 € 243,00 € 0,00 € 182,00 € 219,00
8 dena vo 1 mesec (Flexi) € 359,00 € 0,00 € 287,00 € 323,00 € 269,00 € 0,00 € 203,00 € 242,00
1 klasa 2 klasa
NIVO 2 Vozrasni Deca Mladi Seniori Vozrasni Deca Mladi Seniori zemji vo koi se upotrebuva:
3 dena vo 1 mesec (Flexi) € 199,00 € 0,00 € 159,00 € 179,00 € 149,00 € 0,00 € 115,00 € 134,00 Avstrija, Italija Plus, [panija
4 dena vo 1 mesec (Flexi) € 224,00 € 0,00 € 180,00 € 202,00 € 169,00 € 0,00 € 135,00 € 152,00
6 dena vo 1 mesec (Flexi) € 292,00 € 0,00 € 235,00 € 264,00 € 220,00 € 0,00 € 164,00 € 198,00
8 dena vo 1 mesec (Flexi) € 339,00 € 0,00 € 271,00 € 306,00 € 255,00 € 0,00 € 192,00 € 230,00
1 klasa 2 klasa
NIVO 3 Vozrasni Deca Mladi Seniori Vozrasni Deca Mladi Seniori zemji vo koi se upotrebuva:
3 dena vo 1 mesec (Flexi) € 135,00 € 0,00 € 108,00 € 122,00 € 101,00 € 0,00 € 77,00 € 91,00 Beneluks³, Grcija Plus¹, Irska (NIR & IE), Italija
4 dena vo 1 mesec (Flexi) € 170,00 € 0,00 € 137,00 € 153,00 € 128,00 € 0,00 € 94,00 € 115,00
6 dena vo 1 mesec (Flexi) € 227,00 € 0,00 € 182,00 € 204,00 € 171,00 € 0,00 € 123,00 € 154,00
8 dena vo 1 mesec (Flexi) € 275,00 € 0,00 € 219,00 € 247,00 € 205,00 € 0,00 € 154,00 € 184,00
1 klasa 2 klasa
NIVO 4 Vozrasni Deca Mladi Seniori Vozrasni Deca Mladi Seniori zemji vo koi se upotrebuva:
3 dena vo 1 mesec (Flexi) € 88,00 € 0,00 € 71,00 € 80,00 € 67,00 € 0,00 € 50,00 € 60,00 Bugarija,Hrvatska, ^e{ka,Grcija, Ungarija, Portugalija, Romanija, Slova~ka, Slovenija, Turcija
4 dena vo 1 mesec (Flexi) € 108,00 € 0,00 € 87,00 € 97,00 € 82,00 € 0,00 € 60,00 € 74,00
6 dena vo 1 mesec (Flexi) € 144,00 € 0,00 € 116,00 € 129,00 € 107,00 € 0,00 € 82,00 € 97,00
8 dena vo 1 mesec (Flexi) € 168,00 € 0,00 € 135,00 € 152,00 € 127,00 € 0,00 € 94,00 € 114,00
1 klasa 2 klasa
NIVO 5 Vozrasni Deca Mladi Seniori Vozrasni Deca Mladi Seniori zemji vo koi se upotrebuva:
3 dena vo 1 mesec (Flexi) € 65,00 € 0,00 € 52,00 € 59,00 € 48,00 € 0,00 € 37,00 € 44,00 Makedonija, Srbija
4 dena vo 1 mesec (Flexi) € 88,00 € 0,00 € 71,00 € 80,00 € 67,00 € 0,00 € 50,00 € 60,00
6 dena vo 1 mesec (Flexi) € 122,00 € 0,00 € 97,00 € 110,00 € 91,00 € 0,00 € 71,00 € 82,00
8 dena vo 1 mesec (Flexi) € 145,00 € 0,00 € 116,00 € 131,00 € 108,00 € 0,00 € 80,00 € 98,00
1 klasa 2 klasa
Interrail Greek Islands Pass Vozrasni Deca Mladi Seniori Vozrasni Deca Mladi Seniori zemji vo koi se upotrebuva:
6 patuvawa vo 1 mesec (Flexi) € 175,00 € 0,00 € 153,00 € 157,00 € 148,00 € 0,00 € 130,00 € 133,00 U~estvuvaat Attica Group Italy-Greece & Greek Island Crossings
Rokovi i uslovi za promotivni ceni:
Proletna promocija:od 1 Februari do 31 Mart
Esenska promocija:od 1 Oktomvri do 31 Dekemvri

Понуда Balkan Flexipass

Понудата Balkan Flexipass важи за:

Бугарија, Македонија, Романија, Грција, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина,Република Српска, Турција и на   поморската линија на  Attica Group (помеѓу Грција и Италија).

                        Цени по понудата Balkan Flexipass изразени во евра.

 1. класа
   Важност Млади Возрасни Сениори
Евра Евра Евра
 3 дена/2 месеца 63 84 72
5 дена/2 месеца 72 120 95
7 дена/2 месеца 97 162 129
10 дена/2 месеца 126 210 168
15 дена/2 месеца 149 252 203
 1. класа
   Важност Млади Возрасни Сениори
Евра Евра Евра
 3 дена/2 месеца 45 60 51
5 дена/2 месеца 53 88 71
7 дена/2 месеца 70 120 96
10 дена/2 месеца 89 156 125
15 дена/2 месеца 106 186 149

 

Цената на билетот по понудата Balkan Flexipass покрај временскиот период поминат во воз зависи и од возраста на патникот.

-Деца до 12 годишна возраст;

-Млади до 26 годишна возраст;

-Возрасни до 60 годишна возраст;

-Пензионери над 60 годишна возраст.

 

Носителите на Balkan Flexipass билетот може да патуваат бесплатно на Attica Group Superfast Ferries/Blue Star ferries/ANEK Lines, на меѓународните линии:

Анкона-Патра и обратно, Бари-Патра и обратно, Венеција-Патра и обратно. Во цената не е вклучено пристанишна такса, надоместок за сезона, надоместок  за меѓу сезона.

Во Турција на носителите на Balkan Flexipass билетот им се доделува бесплатен промотивен билет за 5 преминувања низ подводниот тунел Marmaray  и не се наплатува додаток за TGV воз.

 

Со новиот возен ред од 11.12.2016 година МЖ Транспорт АД-Скопје воведува дисконтни специјални цени за следните релации:

 

-Понуда Србија/Македонија Специјал

 

Скопје-Белград Специјал во еден правец 13,80 ЕУР или 855,00 денари;

-Скопје-Белград-Скопје Специјал повратен билет 27,60 ЕУР или 1709,00 денари;

-Скопје-Ниш Специјал во еден правец 6,90 ЕУР или 428,00 денари;

-Скопје-Ниш-Скопје Специјал повратен билет 13,70 ЕУР или 849,00 денари;

(Рок на важење на оваа понуда е 15 дена во еден правец и 1 месец за повратно патување)

 

Понуда Хрватска/Македонија Специјал

 

Скопје-Загреб Специјал во еден правец 29 ЕУР или 1,796,00 денари;

-Скопје-Загреб-Скопје Специјал повратен билет 59 ЕУР или 3,653, 00 денари;

(Рок на важење на оваа понуда е 4 дена во еден правец и 1 месец за повратно патување)

 

-Понуда Словенија-Македонија Специјал

 

Скопје-Љубљана  Специјал во еден правец 37,50 ЕУР или 2,322,00 денари;

-Скопје-Љубљана-Скопје Специјал повратен билет 75 ЕУР или 4,643,00 денари;

(Рок на важење на оваа понуда е 4 дена во еден правец и 1 месец за повратно патување)

 

 

За деца се обезбедува дополнителен попуст од 50 % од цената за возрасни.

 

Во цената на овие билети не е вклучена резервација за место и кај овие понуди не постои можност за враќање на делумно искористен возен билет

 

Понуда CITY STAR

 

Понудата CITY STAR се применува за паушални возни цени за група до најмногу 5 возрасни лица и 1 дете со рок на важност на билетот од 1 месец.

Оваа понуда важи за сообраќај помеѓу:

-Македонија-Австрија

-Македонија-Хрватска

-Македонија-Словенија

-Македонија-Чешка

-Македонија-Словачка

Цените на билетите по оваа понуда се одредуваат во зависност од растојанието во одење и враќање и во транзит и бројот на патници кои патуваат заедно. Еден патник плаќа полн износ на возна цена, а сопатниците плаќаат половина од цената за возрасен патник, за дете се пресметува четвртина од цената за возрасен патник.

Билетите кои се издаваат за понудата Македонија-Австрија се дел од електронскиот систем за продажба кој е поврзан со расположливи билети во ограничена квота во резервациониот систем.

Напомена: Билетите по понудата CITY STAR Македонија-Австрија се издаваат само ако патникот предходно направил резервација за место во еден од двата контигенти одредени за понудата CITY STAR. Резервацијата е бесплатна, а превозните цени за CITY STAR   од контигент 1 се пониски за контигент 2. Резервационен електронски систем за меѓународен сообраќај се овозможува во станица Скопје.

Кај оваа понуда нема враќање на делумно искористени билети.