Понуда „Balkan Flexipass“

Понудата Balkan Flexipass важи за:

Бугарија, Македонија, Грција, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина,Република Српска, Турција и на        поморската линија на  Attica Group (помеѓу Грција и Италија).

                                 Цени по понудата Balkan Flexipass изразени во евра.

  1. класа
   Важност Млади Возрасни Сениори
Евра Евра Евра
 3 дена/2 месеца 63 84 72
5 дена/2 месеца 72 120 95
7 дена/2 месеца 97 162 129
10 дена/2 месеца 126 210 168
15 дена/2 месеца 149 252 203
  1. класа
   Важност Млади Возрасни Сениори
Евра Евра Евра
 3 дена/2 месеца 45 60 51
5 дена/2 месеца 53 88 71
7 дена/2 месеца 70 120 96
10 дена/2 месеца 89 156 125
15 дена/2 месеца 106 186 149

Цената на билетот по понудата Balkan Flexipass покрај временскиот период поминат во воз зависи и од возраста на патникот.

  • Деца до 12 годишна возраст;
  • Млади до 26 годишна возраст;
  • Возрасни до 60 годишна возраст;
  • Пензионери над 60 годишна возраст.

Носителите на Balkan Flexipass билетот може да патуваат бесплатно на Attica Group Superfast Ferries/Blue Star ferries/ANEK Lines, на меѓународните линии:

Анкона-Патра и обратно, Бари-Патра и обратно, Венеција-Патра и обратно. Во цената не е вклучено пристанишна такса, надоместок за сезона, надоместок  за меѓу сезона.

Во Турција на носителите на Balkan Flexipass билетот им се доделува бесплатен промотивен билет за 5 преминувања низ подводниот тунел Marmaray  и не се наплатува додаток за TGV воз.