Ремонт и други услуги

РЕМОНТ

Работната единица, Инвестиционо одржување, составен дел на МЖ. Транспорт АД. – Скопје, Подружница за влеча и одржување на влечни средства, во својата функционална поставеност, извршува специјализирани видови поправки на влечните средства и функционира како еден вид на Ремонтен субјект, кој ги изведува следните работи:

РЕ МЕХАНИЧКА ОБРАБОТКА

Изработка на резервни делови

Обработка на бандажи и моноблок тркала

Егализација на коленести вратила;

Бушење и хилзнување на блокови од мотори

Рамнење на глави и блокови; (рамно брусање)

Испитување на прснатини на глави од мотори со внатрешно согорување

Испресување, напресување на разни делови.

24/7 ДОСТАПНИ

Услуга за нашите клиенти или преку телефони или преку нашата интернет страница кои се достапни нон-стоп

СТРУЧЕН КАДАР

Нашата компанија располага со стручен тим од различни области кои имаат долгогодишно искуство со различни клиенти

НИСKИ ТРОШОЦИ

Нашите транспортни услуги се секогаш по поволни цени

Translate »