Транспортни Услуги

НИЕ НУДИМЕ

Конвенционален превоз на стоки во отворени и затворени вагони

М.Ж. Транспорт има контејнерски терминал во Скопје Товарна, кој располага со соодветна техничка опрема, што овозможува утовар и истовар на товарени и празни контејнери.

Контејнерски превоз може да се врши до секоја станицана М.Ж. Транспорт, отворена за товарен сообраќај ако утоварно-истоварните операции на контејнерот се извршуваат на самиот вагон.

Нудиме логистички услуги во областа на конвенционалниот транспорт на вагони и контејнери низ пругите во Македонија и во странство.

 • Превоз на растресита стока (жито, мелена руда и др.)
 • Превоз на течни горива во специјализирани вагони;
 • Превозна стока во контејнери на специјални плато вагони;
 • Превозна стока во редовни маршрутни возови;​
 • Превоз на особени пратки;
 • Превоз на живи животни;
 • Превоз на опасни материи.

Контејнерски превоз

М.Ж. Транспорт има контејнерски терминал во Скопје Товарна, кој располага со соодветна техничка опрема, што овозможува утовар и истовар на товарени и празни контејнери.

Контејнерски превоз може да се врши до секоја станицана М.Ж. Транспорт, отворена за товарен сообраќај ако утоварно-истоварните операции на контејнерот се извршуваат на самиот вагон.

М.Ж. Транспорт нуди логистички услуги во областа на конвенционалниот транспорт на вагони и контејнери низ пругите во Македонија и во странство.

Преку коридорот 10 (Табановци-Гевгелија, на македонска територија), на југ се поврзува со  Солунското пристаниште, а на север се поврзува со земјите од Балканот и Европа.

24/7 ДОСТАПНИ

Услуга за нашите клиенти или преку телефони или преку нашата интернет страница кои се достапни нон-стоп

СТРУЧЕН КАДАР

Нашата компанија располага со стручен тим од различни области кои имаат долгогодишно искуство со различни клиенти

НИСKИ ТРОШОЦИ

Нашите транспортни услуги се секогаш по поволни цени

ЦЕЛ НА НАШИТЕ

УСЛУГИ

Со вкуптно 699 км пруга, Македонските железници Транспорт АД – Скопје поседува со 1525 товарни вагони, 75 патнички вагони,  дизел и електро локомотиви. Покрај тоа во возниот парк има неколку дизел моторни возови и електромоторни возови

 • За нашите корисници: обезбедуваќи ги нив со високо-квалитетни услуги
 • Точни & Навремени транспортни услуги
 • Безбедни и високо-квалитетни
 • За вработените: обезбедуваќи соодветна работна организација, која ги подтикнува и комуницира со своите вработени и гарантира безбедна и здрава работна средина.
 • Baixar Torrent Crackedao


Translate »