Јавен оглас

Директорот на железницата Мубекир Палоши од Турција најавува проекти и зголемувањe на капацитетите на Македонските железници.

Со покана на Hasan Pezük Генерален Директор на ТСДД – Железници на Република Турција – транспорт, денес остварив средба во Анкара каде разговаравме за

Генералниот директор на ЖРСМ-Транспорт организира прошетка со воз за Здружението на родители на деца со церебрална парализа.

По барање на здружението на родители на деца со церебрална парализа организиравме прошетка со воз Скопје-Велес и обратно.Железници на Република Северна Македонија – транспорт

ЈАВЕН ПОВИК

Јавен повик за стручно оспособување на Машиновозачи За пријавување и за подетално запознавање со барањата во јавниот повик превземете ја Одлуката тука

Оглас за вработување

ЈАВЕН ОГЛAС За потреба од засновање на работен однос со 80 (осумдесет) работника за извршување на работи на определено време, во ЖРСМ Транспорт АД

ЈАВЕН ОГЛAС

ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД СКОПЈЕ Број: 511/1 02.03.2022 година Скопје Врз основа на член 26 од Статутот на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје, ја донесувам следната О

Генералниот директор на ЖРСМ-Транспорт го пречека министерот за транспорт и врски Благоја Бочварски.

Развојот и модернизацијата на железниците на Северна Македонија е приоритет на Владата за брз економски развој на нашата земја. Денеска во “Железници на Република

ЈАВЕН ОГЛAС

За потреба од засновање на работен однос со 80 (осумдесет) работника за извршување на работи на определено време, во ЖРСМ Транспорт АД – Скопје.