Јавен оглас

И З В Е С Т У В А Њ Е

План за сообраќај на патнички возови во услови на ограничено движење ( полициски час од 23:00 часот на ден 05.05.2021година до 05:00часот на ден

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Известување за промените на возниот ред кај патничките возови по воведување на мерките за ограничено движење кои ќе важат од 10.03.2021 година до 22.03.2021

ЈАВЕН ОГЛAС

За потреба од засновање на работен однос со 32 (триесет и два) работника за извршување на работи на определено време, во ЖРСМ Транспорт АД

ANULIM I PËRKOHSHËM I TRANSPORTIT FALAS ME TREN

ЈАВЕН ОГЛAС

За потреба од засновање на работен однос со 32 (триесет и два) работника за извршување на работи на определено време, во ЖРСМ Транспорт АД

Патниците ке можат да го следат движењето на возовите во реално време

Јавните претпријатија Железници на Република Северна Македонија – Транспорт АД Скопје (ЖРСМ) и Железници на Република Северна Македонија – Инфраструктура (ЖРСМИ), потпишаа во вторник