KONKURS PUBLIK

KONKURS PUBLIK

Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 32 (tridhjetë e dy) punëtorë për të kryer punë me kohë të caktuar në HRMV

Времено Укинување на Бесплатниот Превоз со Воз

KONKURS PUBLIK

Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 32 (tridhjetë e dy) punëtorë për të kryer punë me kohë të caktuar në HRMV

Се враќа редовната линија Скопје-Приштина

NJOFTIM

Pasi që aktualisht nuk ka kushte për qarkullim të papenguar të udhëtarëve të cilët do të udhëtonin me trenat 1335/1334 në linjën Beograd –