Контакт

Контакт

Информации од јавен карактер

3 Македонска Бригада Ул. 36
Скопје, 1000 Северна Македонија

+389 (0)2/3248-701

gorgistankovski@mztransportad.com.mk

Железнички СТАНИЦИ

За контакт информации за нашите железнички станици низ целата територија на Северна Македонија