Новости

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Известување за промените на возниот ред кај патничките возови по воведување на мерките за ограничено движење кои ќе важат од 10.03.2021 година до 22.03.2021

ЈАВЕН ОГЛAС

За потреба од засновање на работен однос со 32 (триесет и два) работника за извршување на работи на определено време, во ЖРСМ Транспорт АД

ANULIM I PËRKOHSHËM I TRANSPORTIT FALAS ME TREN

ЈАВЕН ОГЛAС

За потреба од засновање на работен однос со 32 (триесет и два) работника за извршување на работи на определено време, во ЖРСМ Транспорт АД