Menaxhment

MENAXHMENTI

Adnan Azizi

Drejtor i Përgjithshëm dhe Kryetar i Bordit të Drejtorëve të Hekurudhave të Republikës së Maqedonisë së Veriut Transport SH.A - Shkup

……

EKIPA JONË

Sase

Sasha Jovanovski

Drejtor për transportin e udhëtarëve
-

Sasko Angelovski

Sasko Angelovski

Drejtor i tërheqjes dhe mirmbajtjes së mjeteve lëvizëse

Branko Ignjatovik

Branisllav Ignatoviç

Drejtor i punëve legjislative dhe burimeve njerëzore

Bela

Mr. Valon Bela

Drejtor për punë të ekonomisë dhe finansave

Milco Smilevski

Millço Smilevski

Drejtor i transportit të mallrave

Снежана

Snezhana Omeroviq

Drejtor i Marketingut dhe shitjes