Riparim dhe shërbime të tjera

RIPARIM

Njësia e punës, Mirëmbajtja e Investimeve, pjesë përbërëse e Ndërmarrjes HMV Transporti SHA. – Shkupi, Ndërmarrja e Tërheqëse dhe Mirëmbajtëse, në përbërjen e saj funksionale, kryen lloje të specializuara të riparimeve tërheqëse dhe funksionon si një lloj riparimi që kryen aktivitetet e mëposhtme:

  • Riparimi i makinave elektrike të vogla dhe të mëdha për nevojat e veta;
  • Riparimi i lokomotivave elektrike me vëllim të madh dhe të mesëm të serisë: 441 dhe 461;
  • Mbingarkesë e të gjithë lokomotivave dhe trenave motorikë në flotën e MZ Transport AD - Shkup;
  • Riparimi i motorëve me naftë të lehta për nevojat e veta;
  • Riparimi i kompresorit për nevojat e veta;
  • Riparimi i makinave elektrike të vogla dhe të mëdha për nevoja të veta;
  • Planifikimi dhe riparimi jashtë planit i të gjitha mjeteve tërheqëse në pronësi të MZ Transport AD - Shkup.

РЕ МЕХАНИЧКА ОБРАБОТКА

Prodhimi i pjesëve rezervë

Përpunimi i rrotave dhe rrotat monobllokuese

Barazimi i boshtave të gungave;

Shpimi dhe bluarja e blloqeve të motorit

Nivelizim i kokave dhe blloqeve; (bluarje e sheshte)

Testimi i plasaritjeve të kokave të motorëve me djegie të brendshme

Shtypja, shtypja e pjesëve të ndryshme.

24/7 NË DISPOZICION

Shërbimi ndaj klientëve është në dispozicion pa ndërprerje përmes telefonave tanë ose përmes faqes sonë të internetit

KUADËR EKSPERTËSH

Kompania jonë ka ekip ekspertësh nga fusha të ndryshme, të cilët kanë përvojë shumë vjeçare me klientë të ndryshëm

SHPENZIME TË ULËTA

Shërbimet tona të transportit janë gjithmonë me çmime të volitshme