Новости

ANULIM I PËRKOHSHËM I TRANSPORTIT FALAS ME TREN

ЈАВЕН ОГЛAС

За потреба од засновање на работен однос со 32 (триесет и два) работника за извршување на работи на определено време, во ЖРСМ Транспорт АД

Патниците ке можат да го следат движењето на возовите во реално време

Јавните претпријатија Железници на Република Северна Македонија – Транспорт АД Скопје (ЖРСМ) и Железници на Република Северна Македонија – Инфраструктура (ЖРСМИ), потпишаа во вторник

Се враќа редовната линија Скопје-Приштина

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Бидејќи во моментот не постојат услови за непречен проток на патници кои би патувале со возовите 1335/1334 на релација Белград – Скопје – Солун

ANULIM I PËRKOHSHËM I TRANSPORTIT FALAS ME TREN

Од денес, 01.06.2020 година, се нормализира железничкиот патнички сообраќај и истиот ќе се одвива по регуларниот возен ред од 15.12.2019 година.

Од денес, 01.06.2020 година, се нормализира железничкиот патнички сообраќај и истиот ќе се одвива по регуларниот возен ред од 15.12.2019 година. За сега нема