АПОСТОЛСКА ПОСЕТА НА ПАПАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Возен ред (превземи)