Мери Узунова

KONKURS PUBLIK

KONKURS PUBLIK Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 40 (katërdhjetë) punëtorë për të kryer punë me kohë të pacaktuar në HRMV

Оглас за вработување

ЈАВЕН ОГЛAС За потреба од засновање на работен однос со 40 (четириесет) работника за извршување на работи на неопределено време, во ЖРСМ Транспорт АД

Ј А В Е Н П О В И К

Јавен повик за стручно оспособување на Машиновозачи За пријавување и за подетално avast cleanup premium key 2019 запознавање со барањата во јавниот повик превземете

Ј А В Е Н П О В И К

Јавен повик за стручно оспособување на Машиновозачи За пријавување и за подетално download plotagraph full crack запознавање со барањата во јавниот повик превземете ја

Патничките возови се дезинфекцираат против Корона вирусот

Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-СКОПЈЕ, како општествено одговорна компанија, се приклучија на иницијативата за спречување на ширењето на вирусот Ковид-19 познат како

THIRRJE PUBLIKE

Thirrje publike për aftësim profesional të Shoferëve të trenit Për aplikimin dhe për njohjen më të detajuar me kërkesën në Thirrjen publike, shkarkoni Vendimin

ЈАВЕН ПОВИК

Јавен повик за стручно оспособување на Машиновозачи За пријавување и за подетално запознавање со барањата во јавниот повик превземете ја Одлуката тука

KONKURS PUBLIK

KONKURS PUBLIK Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 80 (tetëdhjetë) punëtorë për të kryer punë me kohë të caktuar në HRMV

Оглас за вработување

ЈАВЕН ОГЛAС За потреба од засновање на работен однос со 80 (осумдесет) работника за извршување на работи на определено време, во ЖРСМ Транспорт АД

Translate »