Мери Узунова

THIRRJE PUBLIKE

Thirrje publike për aftësim profesional të Shoferëve të trenit Për aplikimin dhe për njohjen më të detajuar me kërkesën në Thirrjen publike, shkarkoni Vendimin

KONKURS PUBLIK

KONKURS PUBLIK Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 80 (tetëdhjetë) punëtorë për të kryer punë me kohë të caktuar në HRMV

KONKURS PUBLIK

Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 25 (njëzetë e pesë) punonjës për kryerjen e punës për një kohë të caktuar, në

KONKURS PUBLIK

Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 9 (nëntë) të punësuar përkryerjen e punës për njëkohë të pacaktuar, në HRMV Transport SHA

KONKURS PUBLIK

Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 32 (tridhjetë e dy) punëtorë për të kryer punë me kohë të caktuar në HRMV