Historija Jonë

MËSO

PËR HISTORINË TONË

Sistemi hekurudhor i Republikës së Maqedonisë ekziston që nga viti 1873 me hapjen e hekurudhës Selanik – Shkup. Transporti hekurudhor i Maqedonisë AD – Shkup është anëtar i UIC dhe ka pranuar legjislacionin e plotë të UIC dhe KOTIC.

Sipas rregulloreve të BE-së Hekurudhat e Maqedonisë do të shndërrohen në një organizatë moderne transporti që do të ofrojë shërbimet e saj të transportit për transportin e mallrave dhe udhëtarëve brenda Maqedonisë dhe më gjerë.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe Banka Botërore janë të përfshira në procesin e transformimit dhe zgjedhjes së modelit.

1962 година
Моторен шинобус - станица Скопје

1825
Stacioni i parë hekurudhor - Shkup

Viti 1873
Hapje solemne të hekurudhës Velez - Selanik

Viti 1928
Stacioni hekurudhor Ohër

Viti 1944
Stacioni Velez

Stacioni hekurudhor Gjorçe Petrov

Viti 1945
Urdhër për transport - Manastir

Lokomotivë me avull

1962 година
Моторен шинобус - станица Скопје

Para vitit 1963
Stacioni i trenit Shkup para tërmetit

Stacioni i trenit Shkup para tërmetit