Кампања „НЕ за селфи на воз-вреди да живееш“

Кампањата почна денеска во државното средно училиште „Владо Тасевски“ каде на учениците им беа поделени и претставени флаери и видео презентации со пораки  „спречи го твојот другар да се докажува“ и 25 KV = na 25.000 V  или 5.000 пати повеќе за да го наполните вашиот мобилен телефон“.  Подготвени се тимови кои ќе ги посетат сите основни и средни училишта  во Скопје и ќе укажуваат на опасностите од електричната инсталација кај возовите.

– Ќе делуваме едукативно кон младите луѓе да го користат возот како  превозно средство, а не за качување на крововите и правење фотографии. Имаме многу  поубави места за фотографии во возот и во Македонија каде можеме да отидеме со воз, да излеземе надвор и да направиме фотографии, рече Игор Коруноски, директор на МЖ Транспорт.

– Ги правиме сите напори да ги информираме луѓето да не се движат во тој простор, кој за таа цел е ограден и се поставени табли дека е забрането движење. Исто така на вагоните се поставени табли на кои е означено место со висок напон, а и столбовите на кои  е  електричната инсталација има посебно посебни ознаки, наведе Коруноски.

ДСУ „Владо Тасевски“, според директорката Биљана Глигорова, задно со други институции  води голема грижа да ја  развие свеста кај сите граѓани за опасностите кои може да настанат од активности и невнимание од близината при патувањето или во самите возови.

Учениците од „Владо Тасевски“ со оглед на струките кои се изучуваат меѓу кои и железничката се запознаени со потребата од безбедноста и заштитата при работа и преку практична настава и ги знаат правилата  за однесување околу возилата. Заедно со професорите можат да ги пренесат знаењата ако некој сака да се запознае со работата на шинските возила и опасностите и последиците кои можат да настанат, посочи Глигорова

Како што најави Коруноски, ако има потреба кампањата „НЕ за селфи на воз – Вреди да живееш” ќе се спроведе и во останатите градови.