Kapacitetet e furnizimit

Furnizim me karburant naftë

Furnizim të Lokomotivave me naftë diesel dhe ingranazhet e motorëve me naftë diesel janë të vendosur në:

Depo Lisiçe

Depo Lisiçe, i cili ka një sistem prej 3000 ton rezervuarësh dhe pompa për pastrimin e automjeteve, me një shërbim 24-orësh

Depo Trubarevo

Depo Trubarevo, ka një sistem prej 2000 tonë tanke dhe pompa, por ky sistem është mbyllur përkohësisht

Në hapësirat: Veles, Gjevgjeli dhe Manastirit

Në hapësirat në Velez, Gjevgjeli dhe Manastir, ka sisteme me 50 tonë rezervuarë dhe pompa të karburantit, të përdorura sipas nevojës.

Furnizim të ujit të butë

Sistemet e zbutjes së ujit janë në dispozicion në: Depo Lisiçe, Trubarevo dhe Gjevgjeli.