Менаџмент

МЕНАЏМЕНТ ТИМОТ

 

 

 

 

Орхан МУРТЕЗАНИ, познат во јавноста како портпарол на Алтернатива, роден е во Сарај, Скопје. По професија е економист, дипломирал на
Економскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, додека постдипломските студии ги продолжил во Универзитетот ‘‘Мармара’’ во Истанбул во отсекот Менаџмент и Организација. Течно зборува англиски и турски јазик.
Во јавноста, исто така, е познат и како млад интелектуалец преку бројните телевизиски настапи, анализи и колумни објавени во разни списанија, весници и разни електронски платформи во земјата. Пред да се вклучи во политиката за две години бил директор на Центарот за Демократија и Развој.
Со Одлука на Владата на Република Северна Македонија, на 30.07.2019 година еназначен за Генерален директор и Претседател на Управен одбор на Железници на Северна Република Македонија Транспорт АД-Скопје

Орхан Муртезани

Генерален Директор и Претседател на Управен Одбор на Железници на Северна Република Македонија Транспорт Ад-Скопје

……

НАШАТА ЕКИПА

Sase

Саша Јовановски

Директор за патнички сообраќај

Sasko Angelovski

Сашко Ангеловски

Директор на Влеча и одржување на возни средства

Branislav Ignatoviq

Бранислав Игнатович

Директор за правни работи и човечки ресурси

dsfgdgfd

Шенур Османи

Директор за економски и финансиски работи

Milco Smilevski

Милчо Смилевски

Директор за товарен сообраќај

Снежана

Снежана Омеровиќ

Директор за Маркетинг и продажба