Menaxhment

MENAXHMENTI

Orhan MURTEZANI, i njohur për publikun si zëdhënës i Alternativës, lindi në Saraj, Shkup. Me profesion ai është një ekonomist, i diplomuar nga
Fakulteti i Ekonomisë në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, ndërsa vazhdoi studimet pasuniversitare në Universitetin e Stamboll Marmara në Menaxhim dhe Organizim. Ai është i rrjedhshëm në anglisht dhe turqisht.
Ai është gjithashtu i njohur për publikun si një intelektual i ri përmes paraqitjeve të shumta televizive, analizave dhe kolonave të botuara në revista, gazeta dhe platforma të ndryshme elektronike në vend.

Para se të hynte në politikë për dy vjet, ai ishte drejtor i Qendrës për Demokraci dhe Zhvillim.
Me Vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, më 30.07.2019, ai u emërua Drejtor i Përgjithshëm dhe Kryetar i Bordit të Drejtorëve të Hekurudhave të Republikës së Maqedonisë së Veriut Transport ASH-Shkup

Orhan Murtezani

Drejtor i Përgjithshëm dhe Kryetar i Bordit të Drejtorëve të Hekurudhave të Republikës së Maqedonisë së Veriut Transport ASH - Shkup

……

EKIPA JONË

Sase

Sasha Jovanovski

Drejtor për transportin e udhëtarëve

Sasko Angelovski

Petar Batallkov

Drejtor i tërheqjes dhe mirmbajtjes së mjeteve lëvizëse

Branislav Ignatoviq

Branisllav Ignatoviç

Drejtor i punëve legjislative dhe burimeve njerëzore

dsfgdgfd

Shenur Osmani

Drejtor për punë të ekonomisë dhe finansave

Milco Smilevski

Millço Smilevski

Drejtor i transportit të mallrave

Снежана

Snezhana Omeroviq

Drejtor i Marketingut dhe shitjes