Новости

Измена на Возен ред

ЖРСМ Транспорт АД Скопје ги известува патниците кои патуваат на релација Гевгелија – Скопје дека поради градежни работи кои се извршуваат од страна на

KONKURS PUBLIK

KONKURS PUBLIK Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 40 (katërdhjetë) punëtorë për të kryer punë me kohë të pacaktuar në HRMV

Оглас за вработување

ЈАВЕН ОГЛAС За потреба од засновање на работен однос со 40 (четириесет) работника за извршување на работи на неопределено време, во ЖРСМ Транспорт АД

Oнлајн средба со г. Кристијан Порт, управен партнер на Proxenos International, Washington DC и неговиот тим.

Одлична онлајн средба со г. Кристијан Порт, управен партнер на Proxenos International, Washington DC и неговиот тим. Разменивме професионално искуство во областа на железничката

Со договорот на двете земји, Република Северна Македонија и Република Косово, наскоро ќе започне со работа заедничката царинска точка за железници во Хан те Елезит.

Со спогодбата на двете држави, Република Северна Македонија и Република Косово, наскоро ќе започне со работа заедничката царинска точка за железници во Хан Елези.

Translate »