Од 15.06.2019 година се воведува тарифска понуда City Star за повратно патување на релација Скопје-Солун-Скопје

Се информираат патниците дека од 15.06.2019 година се воведува тарифска понуда City Star за повратно патување на релација Скопје-Солун-Скопје.

Цена на чинење на возниот билетот е во зависност од бројот на патници кои патуваат заедно но најмногу 5 возрасни лица и едно дете.

Билетите може да се извадат на патничка благајна во станица Скопје и на патничка благајна во станица Солун.

Пример:

  • Ако групата ја сочинуваат 5 возрасни патници, билетот за еден патник ќе изнесува 13,5 евра или 836,00 денари.
  • Ако групата ја сочинуваат 5 возрасни патници и едно дете, билетот за еден патник ќе изнесува 12,20 евра или 756,00 денари.