Резервација на места за седење и спиење 

Од 01.06.2017 година МЖ Транспорт на патниците кои го користат меѓународниот патнички сообраќај  им овозможува  со купениот возен билет однапред  да направат и електронска резервација за одреден воз и место (седишта, легла и постела).

Резервација за седење

При купување на возен билет за меѓународен патнички сообраќај патникот може да купи и резервација за седење за одреден воз на денот на патувањето или однапред (најрано 2 месеца) пред  датумот на започнување на патувањето. Возовите и колите кои се резервираат наведени се во ред на возење.

Резервираното место се зазема најкасно 15 минути од поаѓањето на возот од станицата од која е извадена резервацијата. Доколку не се заземе местото во овој термин се смета дека местото е слободно за други патници.

Резервација во коли за спиење

За користење на постела во вагоните за спиење патникот треба да поседува возен билет.

Деца до 4 годишна возраст може да ја користат постелата со возрасно лице. Деца од 4- 12 години возраст кои користат посебна постела се плаќа превозен билет со 50% и постела како за возрасен патник со полна цена.

Резервираното легло се зазема најкасно 15 минути од поаѓањето на возот од станицата од која е извадена резервацијата. Доколку не се заземе леглото во овој термин се смета дека местото е слободно за други патници.

Електронска резервација за седење и легла се врши на меѓународна благајна во станица Скопје.

Контакт телефон: +389 25201902