Меѓународните билети се издаваат во еден правец или во одење и враќање.

Меѓународни билети се издаваат на меѓународни патнички благајни

Благајни: Скопје, Волково,Ѓорче Петров, Куманово, Велес, Неготино Вардар, Гевгелија, Битола, Прилеп, Штип, Тетово, Гостивар, Градско, Кичево, Табановци.

Возните билети важат 1 месец