Поволни понуди за патување по Европа се:

Balkan Flexipass

Discount special prices to Niš, Belgrade, Zagreb, Ljubljana, Budapest

 

 

 

Offer Serbia/Macedonia Special

 

 

 • Skopje-Belgrade Special for one-way ticket 13,80 EUR or 855,00 MKD;
 • Skopje-Belgrade-Skopje Special for roundtrip ticket 27,60 EUR or 1709,00 MKD;
 • Skopje-Niš Special for one-way ticket 6,90  EUR or 428,00 MKD;
 • Skopje-Niš-Skopje Special for roundtrip ticket 13,70 EUR or 849,00 MKD;

 

(Validity period of this offer is 15 days for a one-way and 1 month for a roundtrip journey)

 

Offer Croatia/Macedonia Special

 

 

 

 • Skopje-Zagreb Special for one-way ticket 29 EUR or 1,796,00 MKD;
 • Skopje-Zagreb-Skopje Special for roundtrip ticket 59 EUR or 3,653, 00 MKD;

 

(Validity period of this offer is 4 days for a one-way and 1 month for a roundtrip journey)

 

 

 

Offer Slovenia-Macedonia Special

 

 

 • Skopje-Ljubljana Special for one-way ticket 37,50 EUR or 2,322,00 MKD;
 • Skopje-Ljubljana-Skopje Special for roundtrip ticket 75 EUR or 4,643,00 MKD;

 

(Validity period of this offer is 4 days for a one-way and 1 month for a roundtrip journey)

 

 

 

As of the new timetable from 10.12.2017, MZ Transport AD-Skopje includes another discount special price to Budapest.

 

Offer Hungary-Macedonia Special

 

 

 • Skopje-Budapest Special for one-way ticket 29 EUR or 1,796,00 MKD;
 • Skopje-Budapest-Skopje Special for roundtrip ticket 49 EUR or 3,034,00 MKD

 

(Validity period of this offer is 4 days for a one-way and 1 month for a roundtrip journey)

 

 

 

Children are entitled to an additional discount of 50 % of the adult’s price.

 

This tickets’ price does not include seat reservation and this offer does not provide possibility for a refund of a partially used ticket.

за 15 и  22 дена и за 1 месец

за 5 дена во 15 дена, 7 дена во 1 месец, 10 дена во 1 месец, 15 дена во 1 месец

Билетите за понудата  Interrail One Country Pass овозможуваат избор на европска земја на патување. Овие билети може да се користат за следниве  временски периоди:

 • 3 дена во рамки од 1 месец
 • 4 дена во рамки од 1 месец
 • 6 дена во рамки од 1 месец
 • 8 дена во рамки од 1 месец

Цената на билетите е по категорија на возраст: за деца, млади, возрасни и за сениори

Понудата, Balkan Flexipass, овозможува патување по поволни цени на територијата на: Бугарија, Романија, Грција,Турција, Црна Гора,Србија и Македонија.

Овој билет има важност од:

 • 5 дена во рамки од 1 месец
 • 10 дена во рамки од 1 месец
 • 15 дена во рамки од 1 месец

Цената на билетот е по категорија на возраст: за деца, млади, возрасни и за сениори

Заедничките патувања ќе Ви бидат попријатни и поевтини користејќи ја понудата CITY STAR. Оваа понуда важи за релациите: Македонија-Австрија, Македонија-Хрватска, Македонија-Словенија, Македонија-Чешка и Македонија-Словачка.
Овие возни билети важат 1 месец.
CITY STAR понудата овозможува патување во група од најмногу 5 патника. На еден патник му се пресметува редовна цена, а на неговите сопатниците им се наплатува половина од таа цена, додека ако еден од патниците е дете, се наплатува четвртина од редовната цената.

Во меѓународниот патнички сообраќај постојат повеќе понуди меѓу кои се:

За патниците кои патуваат во Србија, постојат повластени патувања по Тарифа СТ-20, како и понудите: СРБИЈА СПЕЦИЈАЛ која важи за поединечни повратни патувања за 2 класа за релациите:

• Скопје-Белград-Скопје

• Скопје-Ниш-Скопје,

со останатите Балкански земји се користи Тарифата СТ-20 за превозници на Југо-источна Европа.