Возен ред по релации од и до станица Скопје со важност од 12.06.2016 до 10.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

МЖ Транспорт АД – Скопје на своите патници покрај редовните возни цени,

им нуди можност на повластени возни цени, во кои се опфатени сите возрасни категории.

  • Деца до 4 годишна возраст имаат бесплатно патување, од 4-12  годишна возраст 50% повластица од редовната возна цена,
  • Новинари со повластено патување од 30% со приложување на новинарска легитимација,
  • Стари лица и пензионери со повластено патување од 30% од редовната возна цена со приложување на легитимација за повластено патување на стари лица од МЖ Транспорт АД – Скопје
  • Слепи лица со повластено патување од 75% и право на придружник со бесплатен возенбилет,
  • Колективни патувања со 20% повластица од редовната возна цена од најмалку 6 патника,
  • Месечни претплатнчки билети за работници и ученици.