Пристап до информации од јавен карактер

  • Пристап до информации од јавен карактер

   

  Барањата можат да се достават до службено лице од МЖ Транспорт АД-Скопје за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер:

  Јулијана Веригиќ julijanaverigik@mztransportad.com.mk  075/280-382

  БУЛ. 3-та Македонска бригада бр. 66 1000 Скопје

 1. БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

  Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информации од јавен карактер со пополнување  на Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое ќе можат да го симнат од тука: