2 мај 2019

Испитни Прашања за Извршен Персонал

Тест за Возоводител-Ракувач група 1 (Изработено) Тест за Возоводител -Ракувач група 2 (Изработено) Тест за Возоводител-Ракувач група 3 (Изработено) Писмен тест за МАНЕВРИСТИ група 1 Изработени […]
14 март 2019

Испитни Прашања за Општа Професионална Способност за Машиновозачи