Riparim dhe shërbime të tjera

RIPARIM

Njësia e punës, Mirëmbajtja e Investimeve, pjesë përbërëse e Ndërmarrjes HMV Transporti SHA. – Shkupi, Ndërmarrja e Tërheqëse dhe Mirëmbajtëse, në përbërjen e saj funksionale, kryen lloje të specializuara të riparimeve tërheqëse dhe funksionon si një lloj riparimi që kryen aktivitetet e mëposhtme:

РЕ МЕХАНИЧКА ОБРАБОТКА

Prodhimi i pjesëve rezervë

Përpunimi i rrotave dhe rrotat monobllokuese

Barazimi i boshtave të gungave;

Shpimi dhe bluarja e blloqeve të motorit

Nivelizim i kokave dhe blloqeve; (bluarje e sheshte)

Testimi i plasaritjeve të kokave të motorëve me djegie të brendshme

Shtypja, shtypja e pjesëve të ndryshme.

24/7 NË DISPOZICION

Shërbimi ndaj klientëve është në dispozicion pa ndërprerje përmes telefonave tanë ose përmes faqes sonë të internetit

KUADËR EKSPERTËSH

Kompania jonë ka ekip ekspertësh nga fusha të ndryshme, të cilët kanë përvojë shumë vjeçare me klientë të ndryshëm

SHPENZIME TË ULËTA

Shërbimet tona të transportit janë gjithmonë me çmime të volitshme