Rreth Nesh

HEKURUDHA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT TRANSPORT

SH.A. Shkup

Qëllimi kryesor i kompanisë është të sigurojë shërbime transporti me cilësi të lartë: transport të sigurt, të saktë, të përshtatshëm, në kohë të udhëtarëve dhe mallrave me transportin hekurudhor brenda dhe ndërkombëtar. Në të njëjtën kohë, në kompani, për të siguruar një produktivitet më të madh, shfrytëzimin e burimeve ekzistuese, zhvillimin, mjedisin e sigurt dhe të shëndetshëm të punës.

HRMV Transport SHA – Shkup ofron transport me mjetet e veta mbi parimin e qëndrueshmërisë së vlerave shoqërore, me qëllim që të sigurojë shërbime cilësore, të besueshme, të pranueshme nga pikëpamja ekonomike dhe mjedisore për transportin e udhëtarëve, mallrave dhe shërbimeve të trenit, sipas nevojave të palëve të interesuara.

Vizioni i HRMV Transport SHA – Shkup është të sigurojë kushte për zhvillim dhe integrim optimal, në përputhje me rekomandimet e UIC dhe direktivat e BE-së, duke krijuar kështu një model të qeverisjes së korporatave bazuar në parimet e funksionimit të tregut – kënaqësia, nga njëra anë, e përdoruesve të shërbimet tona, dhe nga ana tjetër punonjësit e Kompanisë.

Në atë mënyrë, duke përdorur vendndodhjen tonë, duke kaluar korridoret 10 dhe 8, ne mund të fitojmë lehtësisht rolin e udhëheqësit kombëtar në transportin e pasagjerëve dhe mallrave, por edhe transportuesin e preferuar në rajon.

NE OFROJMË

Transport konvencional të mallrave në vagona të hapur dhe të mbyllur

HR.M.V. Transport

HRMV Transporti ka një Terminal të Kontejnerit në Transportin Shkup, i cili ka pajisjet e duhura teknike, i cili lejon ngarkimin dhe shkarkimin e ngarkesave dhe kontejnerëve bosh.

Transporti i kontejnerëve mund të bëhet në çdo stacion të HRMV. Transporti, i hapur për trafik mallrash nëse veprimet e  shkarkimit të kontejnerit kryhen në vetë vagonin.

Ne ofrojmë shërbime logjistike në fushën e transportit konvencional të vagonëve dhe kontejnerëve nëpër hekurudhat në Maqedonin e Veriut dhe jashtë saj.

 • Превоз на растресита стока (жито, мелена руда и др.)
 • Transporti i karburanteve të lëngshëm në vagonë të specializuar;
 • Transporti i mallrave në kontejnerë në vagonë pllato të veçantë ;
 • Transporti i mallrave në trenat e rregullt;
 • Transporti i dërgesave individuale;
 • Transporti i kafshëve të gjalla;
 • Transporti i mallrave të rrezikshëm.

24/7 NË DISPOZICION

Shërbimi ndaj klientit është në dispozicion pa ndërprerje përmes telefonave tanë ose përmes faqes sonë të internetit

KUADËR EKSPERTËSH

Kompania jonë ka një ekip ekspertësh nga fusha të ndryshme, të cilët kanë përvojë shumë vjeçare me klientë të ndryshëm

HARXHIME TË ULËTA

Shërbimet tona të transportit janë gjithmonë me çmime të volitshme

SHËRBIMET TONA

Mësoni më shumë rreth shërbimeve tona të pasagjerëve dhe mallrave, vagonat tanë dhe të gjitha shërbimet e tjera të transportit. Kompania jonë posedon gjithashtu një flotë të konsiderueshme të karrocave të veta, të cilat transportojnë materiale të ndryshme, mallra dhe sende të tjera. HRMV Transporti ofron shërbime logjistike në fushën e transportit konvencional të vagonëve dhe kontejnerëve nëpër hekurudhat në Maqedonin e Veriut dhe jashtë saj.

Меѓународни Патувања

Патуван низ Европа со воз со различните Понуди на Interrail, CITY STAR

Read More

Влеча на Возови

Работната единица, Инвестиционо одржување, составен дел на МЖ. Транспорт АД. –

Read More

Патнички Превоз

Возовите имаат рустикален, стар класичен шарм кјо што скоро е неодолив.

Read More

Товарен Превоз

Компанијата располага со значителен парк од сопствени вагони, кои овозможуваат: • Конвенционален

Read More

QËLLIMET E SHËRBIMEVE

TONA

Me një gjatësi totale prej 699 km, Transporti Hekurudhor i Maqedonisë së Veriut ASH – Shkup posedon 1525 vagonë mallrash, 75 vagonë pasagjerësh, 40 naftë dhe 16 lokomotiva elektrike. Përveç flotës ka 11 trena motor dizeli dhe 4 trena elektrikë

 • Për klientët tanë: Sigurim të shërbimeve me cilësi të lartë
 • Shërbime të transportit të sakta & në kohë
 • Të sigurt dhe me cilësi të lartë
 • Për punonjësit: Sigurimi i një organizate të përshtatshme pune që inkurajon dhe komunikon me punonjësit e saj dhe garanton një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm të punës.

Orhan Murtezani

Kryetar i Bordit udhëheqës dhe Drejtor Gjeneral

……

EKIPA JONË

Sase

Sasha Jovanovski

Drejtor për trafikun e transportit

Петар

Petar Batallkov

Drejtor i tërheqjes dhe mirmbajtjes së mjeteve të trenave

Branislav Ignatoviq

Branisllav Ignatoviç

Drejtor i punëve legjislative dhe burimeve njerëzore

dsfgdgfd

Shenur Osmani

Drejtor për punë të ekonomisë dhe finansave

Milco Smilevski

Millço Smilevski

Drejtor i trafikut të ngarkimit

Снежана

Snezhana Omeroviq

Drejtor i Marketingut dhe shitjes