Rreth Nesh

HEKURUDHAТ E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT TRANSPORT

SH.A. Shkup

Qëllimi kryesor i kompanisë është të sigurojë shërbime transporti me cilësi të lartë: transport të sigurt, të saktë, të përshtatshëm, transport në kohë të udhëtarëve dhe mallrave në transportin hekurudhor brenda dhe ndërkombëtar. Në të njëjtën kohë, duke siguruar në kompani produktivitet më të madh, shfrytëzimin e burimeve ekzistuese, zhvillimin, mjedisin e sigurt dhe të shëndetshëm të punës.

HRMV Transport SHA – Shkup ofron transport me mjetet e veta mbi parimin e qëndrueshmërisë së vlerave shoqërore, me qëllim që të sigurojë shërbime cilësore, të besueshme, të pranueshme nga pikëpamja ekonomike dhe mjedisore për transportin e udhëtarëve, mallrave dhe shërbimeve të trenit, sipas nevojave të palëve të interesuara.

Vizioni i HRMV Transport SHA – Shkup është të sigurojë kushte për zhvillim dhe integrim optimal, në përputhje me rekomandimet e UIC dhe direktivat e BE-së, duke krijuar kështu një model të qeverisjes korporative bazuar në parimet e funksionimit të tregut – kënaqësisë së, nga njëra anë e përdoruesve të shërbimeve tona, dhe nga ana tjetër të punonjësve të Kompanisë.

Në atë mënyrë, duke përdorur vendndodhjen tonë, duke kaluar korridoret 10 dhe 8, ne mund të fitojmë lehtësisht rolin e udhëheqësit kombëtar në transportin e pasagjerëve dhe mallrave, por edhe transportuesin e preferuar në rajon.

NE OFROJMË

Transport konvencional të mallrave në vagona të hapur dhe të mbyllur

HR.M.V. Transport ka një Terminal të Kontejnerit në Transportin Shkup, i cili ka pajisjet e duhura teknike, i cili lejon ngarkimin dhe shkarkimin e ngarkesave dhe kontejnerëve.

Transporti i kontejnerëve mund të bëhet në çdo stacion të HRMV. Transporti, i hapur për trafik mallrash nëse veprimet e  shkarkimit të kontejnerit kryhen në vetë vagonin.

Ne ofrojmë shërbime logjistike në fushën e transportit konvencional të vagonëve dhe kontejnerëve nëpër hekurudhat në Maqedonin e Veriut dhe jashtë saj.

24/7 NË DISPOZICION

Shërbimi ndaj klientëve është në dispozicion pa ndërprerje përmes telefonave tanë ose përmes faqes sonë të internetit

KUADËR EKSPERTËSH

Kompania jonë ka një ekip ekspertësh nga fusha të ndryshme, të cilët kanë përvojë shumë vjeçare me klientë të ndryshëm

Shpenzime TË ULËTA

Shërbimet tona të transportit janë gjithmonë me çmime të volitshme

SHËRBIMET TONA

Mësoni më shumë rreth shërbimeve tona të pasagjerëve dhe mallrave, vagonat tanë dhe të gjitha shërbimet e tjera të transportit. Kompania jonë posedon gjithashtu një numër të konsiderueshëm të vagonëve, të cilat transportojnë materiale të ndryshme, mallra dhe sende të tjera. HRMV Transport ofron shërbime logjistike në fushën e transportit konvencional të vagonëve dhe kontejnerëve në hekurudhat në Maqedoninë e Veriut dhe jashtë saj.

Transportim të Mallrave

Kompania ka një flotë të konsiderueshme të vagoneve të veta, të

Read More

Transportim të Pasagjerëve

Udhëtimi me tren ju jep mundësinë për të përjetuar dhe shijuar

Read More

Tërheqje të Trenëve

Njësia punuese për riparim si dhe investimet në mirëmbajtje, janë pjesë

Read More

Udhëtime Ndërkombëtare

Ofertat e udhëtimeve ndërkombëtare me hekurudhë

Read More

Меѓународни Патувања

Патуван низ Европа со воз со различните Понуди на Interrail, CITY STAR

Read More

Влеча на Возови

Работната единица, Инвестиционо одржување, составен дел на МЖ. Транспорт АД. –

Read More

QËLLIMET E SHËRBIMEVE

TONA

Me një gjatësi totale prej 699 km, Transporti Hekurudhor i Maqedonisë së Veriut ASH – Shkup posedon 1525 vagonë mallrash, 75 vagonë pasagjerësh, naftë dhe  lokomotiva elektrike.

Mubekir Palloshi

Kryetar i Bordit Drejtues dhe Drejtor Gjeneral

……

EKIPA JONË

Sase

Sasha Jovanovski

Drejtor për transportin e udhëtarëve

Sasko Angelovski

Sasko Angelovski

Drejtor i tërheqjes dhe mirmbajtjes së mjeteve lëvizëse

dir

Brahim Ajvazi

Drejtor i Marketingut dhe shitjes

dsfgdgfd

Shenur Osmani

Drejtor për punë të ekonomisë dhe finansave

Milco Smilevski

Millço Smilevski

Drejtor i transportit të mallrave

Branislav Ignatoviq

Branisllav Ignatoviç

Drejtor i punëve legjislative dhe burimeve njerëzore