Shërbime Transportuese

NE OFROJMË

Transport konvencional të mallrave në vagonë të hapur dhe të mbyllur

HR.M.V. Transport posedon Terminal të Kontejnerëve në Stacionin ngarkues në Shkup, i cili ka pajisjet e duhura teknike, i cili mundëson ngarkimin dhe shkarkimin e kontejnerëve.

Transporti i kontejnerëve mund të bëhet në çdo stacion të HRMV Transport i hapur për trafik mallrash nëse veprimet e shkarkimit të kontejnerëve kryhen në vetë vagonin.

Ne ofrojmë shërbime logjistike në fushën e transportit konvencional të vagonëve dhe kontejnerëve në hekurudhat e Maqedonisë së Veriut dhe jashtë saj.

Transporti me kontejnerë

HR.M.V. Transport posedon Terminal të Kontejnerëve në Stacionin ngarkues në Shkup, i cili ka pajisjet e duhura teknike, i cili mundëson ngarkimin dhe shkarkimin e kontejnerëve.

Transporti i kontejnerëve mund të bëhet në çdo stacion të HRMV Transport i hapur për trafik mallrash nëse veprimet e shkarkimit të kontejnerëve kryhen në vetë vagonin.

Ne ofrojmë shërbime logjistike në fushën e transportit konvencional të vagonëve dhe kontejnerëve në hekurudhat e Maqedonisë së Veriut dhe jashtë saj.

24/7 NË DISPOZICION

Shërbimi ndaj klientit është në dispozicion pa ndërprerje përmes telefonave tanë ose përmes faqes sonë të internetit

KUADËR EKSPERTËSH

Kompania jonë ka ekip ekspertësh nga fusha të ndryshme, të cilët kanë përvojë shumë vjeçare me klientë të ndryshëm

SHPENZIME TË ULËTA

Shërbimet tona të transportit janë gjithmonë me çmime të volitshme

QËLLIMET E SHËRBIMEVE

SHËRBIME

Me gjithsej 699 km hekurudhë, Transporti Hekurudhor i Maqedonisë së Veriut SHA – Shkup posedon 1525 vagonë mallrash, 75 vagonë pasagjerësh, 40 me naftë dhe 16 lokomotiva elektrike. Përveç kësaj ka  edhe 11 trena naftë dhe 4 trena elektrikë