Shitja e biletave

Biletat ndërkombëtare jipen për një kahje ose oër vajtje dhe kthyerje.
Biletat ndërkombëtare lëshohen në arkëtarët e pasagjerëve për udhëtime ndërkombëtarë.
Arkëtarët: Shkup, Volkova, Gjorce Petrov, Kumanovë, Velesi, Negotino Vardar, Gjevgjeli, Manastir, Prilep, Shtip, Tetovë, Gostivar, Gradsko, Kërçovë, Tabanovci.
Biletat e trenit janë të vlefshme për një muaj