Shitja e biletave

Biletat ndërkombëtare jepen për një kahje ose për vajtje dhe ardhje.
Biletat ndërkombëtare lëshohen në arkat për udhëtime ndërkombëtarë.
Arkat: Shkup, Volkova, Gjorce Petrov, Kumanovë, Velesi, Negotino Vardar, Gjevgjeli, Manastir, Prilep, Shtip, Tetovë, Gostivar, Gradsko, Kërçovë, Tabanovci.
Biletat e trenit janë të vlefshme për një muaj