Të Gjitha Stacionet Hekurudhore

STACIONET Hekurudhore

Më poshtë keni informacionin e kontaktit për secilin stacion treni në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, një telefon kontakti dhe orët e hapjes së secilit stacion treni.

Shkup

Stacioni hekurudhor - Shkup:

+389(0)2/3164-255

+389(0)78/386-471

prej 06.00 deri 17.00

Manastir

Stacioni hekurudhor - Manastir

+389(0)23176685

prej 01 deri 24

Veles

Stacioni hekurudhor - Veles

+389(0)75/281-972

prej 06.00 deri 17.00

Gjevgjeli

Stacioni hekurudhor - Gjevgjeli

+389(0)34/212-033,
lokal: 309

Gostivar

Stacioni hekurudhor - Gostivar

+389(0)42/520-705

prej 05:30-09:30
10:00-15:00
17:00-19:00

Koçani

Stacioni hekurudhor - Koçan

+389(0)33/520-704

prej 5.00 deri 18.00

Kumanovë

Stacioni hekurudhor - Kumanovë

+389(0)31/421-707;

Prilep

Stacioni hekurudhor - Prilep

+389(0)48/436-775

prej 03.00 deri 21.30

Tetovë

Stacioni hekurudhor - Tetovë

+389(0)44/336-660

Shtip

Stacioni hekurudhor - Shtip

+389(0)32/520-704

prej 5.30 deri 17.30