Treni i Udhëtarëve

Nga korporata kineze CRS janë blerë dy vagona pasagjerësh për transport hekurudhor, një investim që ka filluar fazën e modernizimit të hekurudhave të pasagjerëve në vendin tonë.

Treni me 200 pasagjerë është një nga trenat e bërë më moderne, në përputhje me të gjitha standardet e BE-së.

Me një sistem thithjeje të energjisë trefazore ai përdoret sipas standardeve më të rrepta evropiane EN15227: 2008. Kur dy trena dhe me një shpejtësi prej 36 km / h përplasen me njëri-tjetrin, ose kur një tren me një shpejtësi prej 36 km / orë përplaset me një kamion bashkë me 80 ton, ose kur treni me 50 km / orë godet një pengesë të deformueshme 15-ton, sistemi i thithjes së energjisë së automjetit siguron sigurinë e pasagjerëve dhe shoferëve.

Trenat janë plotësisht të kondicionuar, të pajisur me vakum tualete, me efiçencë të energjisë dhe plotësojnë të gjitha standardet e sigurisë, si dhe standardet për transportin e personave me lëvizshmëri të kufizuar.