ВОЗЕН РЕД - ПРИСТИГАЊЕ ВО СКОПЈЕ

(БЕЛГРАД) ТАБАНОВЦИ - СКОПЈЕ

(Белград) Табановци - Скопје

ВЕЛЕС - СКОПЈЕ

Велес - Скопје

ВЕЛЕС - СКОПЈЕ

Велес - Скопје

ГЕВГЕЛИЈА - СКОПЈЕ

Гевгелија - Скопје

КОЧАНИ - СКОПЈЕ

Кочани - Скопје

БИТОЛА - СКОПЈЕ

Битола - Скопје

(ПРИШТИНА) ВОЛКОВО - СКОПЈЕ

(Приштина) Волково - Скопје

КИЧЕВО - СКОПЈЕ

Кичево - Скопје