За нашите корисници: обезбедуваќи ги нив со високо-квалитетни услуги (кои се: безбедни, точни, удобни, навремени и.т.н.)

За вработените: обезбедуваќи соодветна работна организација, која ги подтикнува и комуницира со своите вработени и гарантира безбедна и здрава работна средина.