Менаџмент

МЕНАЏМЕНТ ТИМОТ

НАШАТА ЕКИПА

Sase

Саша Јовановски

Директор за патнички сообраќај

Sasko Angelovski

Сашко Ангеловски

Директор на Влеча и одржување на возни средства

Slika

Филип Нечевски

Директор за правни работи и човечки ресурси

fin dir nov

Бујамин Емини

Директор за економски и финансиски работи

Tosho Siljanoski


Тошо Силјаноски

Директор за товарен сообраќај

Брахим Ајваз

Директор за Маркетинг и продажба

Translate »