Менаџмент

МЕНАЏМЕНТ ТИМОТ

НАШАТА ЕКИПА

Sase

Саша Јовановски

Директор за патнички сообраќај

Igor Korunoski

Игор Коруноски

Директор на Влеча и одржување на возни средства

Slika

Филип Нечевски

Директор за правни работи и човечки ресурси

fin dir nov

Бујамин Емини

Директор за економски и финансиски работи

Tosho Siljanoski


Тошо Силјаноски

Директор за товарен сообраќај

Светлана Крстевска

Директор за маркетинг,продажба и тарифи

Translate »