Менаџмент

МЕНАЏМЕНТ ТИМОТ

ЗУЉХАЈРАТ ДЕМИРИ

Генерален Директор и Претседател на Управен Одбор на Железници на Северна Република Македонија Транспорт Ад-Скопје

……

НАШАТА ЕКИПА

Sase

Саша Јовановски

Директор за патнички сообраќај
-

Sasko Angelovski

Сашко Ангеловски

Директор на Влеча и одржување на возни средства

Branko Ignjatovik

Бранислав Игнатович

Директор за правни работи и човечки ресурси

dsfgdgfd

Шенур Османи

Директор за економски и финансиски работи

Milco Smilevski

Милчо Смилевски

Директор за товарен сообраќај

dir

БРАХИМ АЈВАЗ

Директор за Маркетинг и продажба

Translate »