Нашата Историја

ДОЗНАЈ

ЗА НАШАТА ИСТОРИЈА

Железничкиот систем на просторот на Република Македонија егзистира од далечната 1873 година. Со пуштање на пругата Солун – Скопје. Македонските железници Транспорт АД – Скопје се членки на УИЦ и е прифатена целосната легистатива на УИЦ и КОТИФ.

Согласно уредбите на ЕУ Македонските железници ќе се трансформираат во една современа транспортна организација која во рамките на Македонија, но и пошироко ќе ги понуди своите транспортни услуги за превоз на стока [1] и патници.

Во процесот на трансформацијата и изборот на моделот вклучени се Владата на Република Македонија и Светската банка.

1962 година
Моторен шинобус - станица Скопје

Моторен шинобус - станица Скопје

1825
Прва Железничка станица - Скопје

27 септември 1825

1873 година
Свечено отворање на пругата Велес - Солун

h003
Свечено отворање на пругата Велес - Солун

1928 година
Железничка станица Охрид

Железничка станица Охрид

1944 година
Станица Велес

Станица Велес пред минирањето - август 1944 година


Железничка станица Ѓорче Петров

Железничка станица Ѓорче Петров

1945 година
Наредба за превоз - Битола

1945 година
Наредба за превоз на патници, багажи и стоки на МФЖ

Парна локомотива

Парна локомотива - серија 01-064

1962 година
Моторен шинобус - станица Скопје

Моторен шинобус - станица Скопје, 1962 година

Пред 1963 година
Станица Скопје пред земјотресот

Станица Скопје пред земјотресот

Железничка станица Скопје пред земјотресот

Железничка станица Скопје пред земјотресот
Translate »