Новости

Oнлајн средба со г. Кристијан Порт, управен партнер на Proxenos International, Washington DC и неговиот тим.

Одлична онлајн средба со г. Кристијан Порт, управен партнер на Proxenos International, Washington DC и неговиот тим. Разменивме професионално искуство во областа на железничката

Со договорот на двете земји, Република Северна Македонија и Република Косово, наскоро ќе започне со работа заедничката царинска точка за железници во Хан те Елезит.

Со спогодбата на двете држави, Република Северна Македонија и Република Косово, наскоро ќе започне со работа заедничката царинска точка за железници во Хан Елези.

Генералниот директор г-Мајан Вејсели на работна средба со заменик генералниот директор г. Ирфан ИПШИР од железничката индустрија „Турасаш“.

За време на престојот во Република Турција заедно со шефот на кабинетот г. Лиридон Усеини и главниот советник г. Еркан Зеќири, се сретнавме и

Делегацијата од ЖРСМ-Транспорт Скопје се сретна со високи претставници на најголемата компанија во Хрватска и регионот „KONÇAR“.

За време на престојот во Загреб, Хрватска, заедно со главниот советник на генералниот директор г. Еркан Зеќирин, директор на Train Traction, г. Сашко Ангеловски

Translate »