Сите Железнички Станици

Железнички СТАНИЦИ

Подолу ги имате контакт информациите за секоја железничка станица низ целата територија на Република Северна Македонија, контакт телефон и работно време на секоја железничка станица.

Скопје

Железничка станица - Скопје:

+389(0)2/3164-255

+389(0)78/386-471

од 06.00 до 17.00

Битола

Железничка станица - Битола

+389(0)23176685

од 01 до 24

Велес

Железничка станица - Велес

+389(0)75/281-972

од 06.00 до 17.00

Гевгелија

Железничка станица - Гевгелија

+389(0)34/212-033,
локал: 309

Гостивар

Железничка станица - Гостивар

+389(0)42/520-705

од 05:30-09:30
10:00-15:00
17:00-19:00

Kочани

Железничка станица - Кочани

+389(0)33/520-704

од 5.00 до 18.00

Куманово

Железничка станица - Куманово

+389(0)31/421-707;

Прилеп

Железничка станица - Прилеп

+389(0)48/436-775

од 03.00 до 21.30

Тетово

Железничка станица - Тетово

+389(0)44/336-660

Штип

Железничка станица - Штип

+389(0)32/520-704

од 5.30 до 17.30

Translate »