Service Categories Tërheqje të Trenëve

Tërheqje të Trenëve

Njësia punuese për riparim si dhe investimet në mirëmbajtje, janë pjesë përbërëse e HRMV Transport SHA. – Shkup. Sektori i Tërheqjes dhe mirëmbajtjes, në

Translate »