Пристап до информации од јавен карактер

          Пристап до информации од јавен карактер

  1. БУЛ. 3-та Македонска бригада бр. 66 1000 Скопје

  2. БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕРГраѓаните на Република Македонија можат да добијат информации од јавен карактер со пополнување  на Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое ќе можат да го симнат од тука:

     

 

Translate »