Измени во возниот ред

Измени во возниот ред

Македонски железници Транспорт АД – Скопје водени од начелата за навремена информираност на патниците изготви пречистен возен ред кој можете да го превземете овде во кој се извршени сите корекции и се вметнати додатни информации за беспатните патувања за 2017 година.

Важноста на возниот ред е до 09.12.2017 година.

Возен ред.