Работна средба во Скопје на Генералните директори на TRAINOSE – Грчки Железници и МЖ Транспорт АД-Скопје со дел од нивните манаџерски тимови

На 30.05.2019 година во просториите на МЖ Транспорт АД-Скопје, Генералниот директор Shaban Zendeli оствари работна средба со Генералниот директор наTRAINOSE – Грчки Железници, Филипос Цалидес, на кој се сумираа резултатите од досегашната заемна соработка  во товарниот и патничкиот сообраќај и се дискутираше за насоките на работење кои треба да се преземат во иднина.  Покрај Генералните директори, од страна на TRAINOSE – Грчки Железници на состанокот присуствуваа: Василики Перистера, Директор на Товарен сообраќај; Алексиос Мавраганис, Раководител на Сектор за тарифи и Јоанис Аисопос, Раководител на Сектор за Инспекторат на Атина, а од страна на МЖ Транспорт, присуствуваа и Снежана Омеровиќ, Директор за маркетинг и продажба; Добре Силјаноски, Директор на товарен сообраќај; Саша Јовановски, Директор на патнички сообраќај и Петар Баталаков, Директор за влеча и одржување на возни средства.

Во однос на товарниот сообраќај се разговараше за понатамошниот развој на организацијата на товарниот сообраќај, како на конвенционалниот, така и контејнерскиот превоз, методите и мерките кои треба да се преземат со цел зголемување на обемот на транспортот, намалување на времето на превоз на стоки, како и усогласување на ценовната политика на двете компании, со цел да се привлечат поголем број клиенти.

Во однос на патничкиот сообраќај се разговараше за можност за воспоставување на нова линија на релацијата Скопје-Солун – Катерини-Лептокарија-Скотина-Платамона и Неи Пори, за што од двете страни постои верување дека оваа понуда на патниците ќе им биде примамлива и дека ќе има многу заинтересирани.

Како дел од оваа официјална работна средба беше и посетата на НУ Спомен куќата на Мајка Тереза во Скопје, каде Генералните директори Shaban Zendeli и Филипос Цалидес,  беа пречекани од страна на Ариан Асланај, Директор на НУ Спомен куќата на Мајка Тереза, кој лично им ја претстави постојаната поставката во музејот.