Со воз до Солун

Со воз до Солун

Врз основ на допис бр. 5406/17/Т9 од страна на TRAINOSE (Грчки железници), започнувајќи од 19.10.2017 година возот бр. 334 ќе сообраќа од почетната станица Солун, а возот 335 ќе сообраќа до крајната станица Солун.

До 19.10.2017 година за возовите 334/335 сеуште ќе има автобуски превоз на релацијата Гевгелија-Солун-Гевгелија.