Времено нема да сообраќаат возовите 540/541

Возот 541 кој според возниот ред сообраќаше на релацијата Скопје-Битола со време на поаѓање во 17.10 и време на пристигање 19.56 и возот 540 кој сообраќаше на релација Битола-Скопје со време на поаѓање 5.20 и време на пристигнување 8.07 времено нема да сообраќа. За повторно вклучување на оваа возна линија ќе бидете благовремено известени.