Јавен оглас за вработување

Македонски железници Транспорт АД – Скопје објавува оглас за вработување на 11 (единаесет) работника за извршување на работи на неопределено време. Огласот за вработување е објавен во дневните весници Нова Македонија и Лајме.

Оглас за вработување.

Пријава за вработување.