Акција за борба против аерозагадувањето

Во четврток, на 27.12.2018 година, во 12.00 ч., во кругот на Македонски Железници Транспорт АД-Скопје ќе се спроведе Предлог – Акција за борба против аерозагадувањето и заштита на животната средина даден од Владата на Р. Македонија, со посадување на зимзелени, листопадни и родни дрва обезбедени од страна на МЖ Транспорт АД-Скопје. Поради големината на објектот и бројните работилници наменети за одржување на возовите и возните средства, како и поради можниот потенцијал од загадување на воздухот во овој објект од горенаведените возни средства, Генералниот директор Shaban Zendeli и менаџерскиот тим на МЖ Транспорт АД-Скопје сметаат дека оваа акција ќе даде голем придонес во прочистувањето на воздухот во кругот на вработените, па затоа искрено го поздравуваат предлогот на Владата на Р. Македонија и се надеваат дека во иднина ќе стане обврзна пракса во МЖ Транспорт АД-Скопје.