admin admin

Konkurs Publik

HRMV TRANSPORT SHA – SHKUP  Numër: 511/1 02.03.2022                  SH K U P                             Në bazë të nenit 26 të Statutit të HRMV Transport SHA-Shkup, sjell

Генералниот директор на ЖРСМ-Транспорт го пречека министерот за транспорт и врски Благоја Бочварски.

Развојот и модернизацијата на железниците на Северна Македонија е приоритет на Владата за брз економски развој на нашата земја. Денеска во “Железници на Република

Translate »