KONKURS PUBLIK

KONKURS PUBLIK

Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 25 (njëzetë e pesë) punonjës për kryerjen e punës për një kohë të caktuar, në

KONKURS PUBLIK

Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 9 (nëntë) të punësuar përkryerjen e punës për njëkohë të pacaktuar, në HRMV Transport SHA

KONKURS PUBLIK

Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 32 (tridhjetë e dy) punëtorë për të kryer punë me kohë të caktuar në HRMV

KONKURS PUBLIK

Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 32 (tridhjetë e dy) punëtorë për të kryer punë me kohë të caktuar në HRMV

NJOFTIM

Pasi që aktualisht nuk ka kushte për qarkullim të papenguar të udhëtarëve të cilët do të udhëtonin me trenat 1335/1334 në linjën Beograd –

Translate »