admin admin

Директорот на железницата Мубекир Палоши од Турција најавува проекти и зголемувањe на капацитетите на Македонските железници.

Со покана на Hasan Pezük Генерален Директор на ТСДД – Железници на Република Турција – транспорт, денес остварив средба во Анкара каде разговаравме за

Генералниот директор на ЖРСМ-Транспорт организира прошетка со воз за Здружението на родители на деца со церебрална парализа.

По барање на здружението на родители на деца со церебрална парализа организиравме прошетка со воз Скопје-Велес и обратно.Железници на Република Северна Македонија – транспорт

ЈАВЕН ОГЛAС

ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД СКОПЈЕ Број: 511/1 02.03.2022 година Скопје Врз основа на член 26 од Статутот на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје, ја донесувам следната О

Konkurs Publik

HRMV TRANSPORT SHA – SHKUP  Numër: 511/1 02.03.2022                  SH K U P                             Në bazë të nenit 26 të Statutit të HRMV Transport SHA-Shkup, sjell

Генералниот директор на ЖРСМ-Транспорт го пречека министерот за транспорт и врски Благоја Бочварски.

Развојот и модернизацијата на железниците на Северна Македонија е приоритет на Владата за брз економски развој на нашата земја. Денеска во “Железници на Република

Translate »